Načítám...

Ochrana a normy

EN 343 Ochrana před nepříznivým počasím

Tato norma zahrnuje materiály, prošití a je rozdělena do 2 oddílů: propustnost vody a odolnost vůči vodním parám.

Existují 3 třídy propustnosti vody, kde třída 2 vyžaduje Wp (tlak vody) >= 8 000 Pa a třída 3 požadavek na Wp >= 13 000 Pa. Třída 1 vyžaduje požadavek tentýž jako třída 2, ale bez předchozí úpravy.

Pro odolnost vůči vodním parám, tj. tzv. RET, (čím nižší třída, tím vyšší propustnost) existují 3 třídy:

 • Třída 1: RET >= 40
 • Třída 2: 20 < RET <= 40
 • Třída 3: RET <= 20
Propustnost vody je uvedena v horní části symbolu a odolnost vůči vodním parám ve spodní části symbolu.

EN 471 Vysoce viditelné oděvy výstražné

Tato norma specifikuje požadavky na oděvy, které vizuálně signalizují přítomnost uživatele. Požadavky na tyto oděvy se týkají barev i zpětného odrazu, minimální části použitých výstražných materiálů i jejich rozvržení.

Existují 3 třídy vysoce viditelných oděvů (tř. 3 je nejvyšší):

 • Třída 3: Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena minimálně plochou 0,8 m² a 0,2 m² reflexního materiálu.
 • Třída 3: Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena minimálně 0,5 m² a 0,13 m² reflexního materiálu.
 • Třída 1: Celková vysoce viditelná oblast musí být tvořena minimálně 0,14 m² a 0,10 m² reflexního materiálu.
Logování výrobků o vysoké viditelnosti

Chcete-li oděvy s vysokou viditelností opatřit firemními logy, je třeba dodržet zvláštní požadavky. Příliš velká loga mohou ohrozit příslušnou třídu oděvu. Pro optimální a bezpečné logování, prosím, kontaktujte Snickers Workwear. Poskytneme vám další informace a rádi vám pomůžeme nalézt nejlepší řešení.

Poznámka: Oděvy s vysokou viditelností nejsou k dostání v nestandardních velikostech.

EN 11612

Tato norma specifikuje vlastnosti oděvů z flexibilních materiálů, které jsou určeny k ochraně těla před žárem a plameny (vyjma rukou).

Klasifikace oděvů

 • A – omezené šíření plamene
 • A1 – povrchový zážeh
 • A2 – zážeh spodního lemu
 • B – konvektivní teplo
 • C – sálavé teplo
 • D – postřik roztaveným hliníkemu
 • E – postřik roztaveným železem
 • F – kontaktní teplo

EN 11611

Tato norma specifikuje minimální požadavky na bezpečnost a testovací metody pro ochranné oděvy zahrnující kapuce, rukávy, kamaše, které jsou vyrobeny pro ochranu těla včetně hlavy a chodidel, které jsou určeny k nošení během sváření a s tím spojenými postupy s možným rizikem.

 • A1: Výrobky splňují požadavky pro omezené šíření plamene pro povrchové vznícení.
 • A2: Výrobky splňují požadavky pro omezené šíření plamene pro vznícení odspoda.
 • Třída 1: Určená pro manuálně pracující svářeče, kteří se dostanou do kontaktu s létajícími jiskrami.
 • Třída 2: Pro manuálně pracující svářeče, kteří se dostanou do kontaktu s jiskrami prakticky ustavičně.

EN 1149–5

Tento evropský standard udává požadavky na materiál a design oděvů určených k ochraně před elektrostatickým nábojem. Materiál splňuje požadavky EN 1149–1 (povrchový odpor) nebo 1149–3 (indukční náboj). Tyto požadavky nemusejí postačovat v extrémně hořlavých prostředích. Tato evropská norma neplatí pro ochranu před vysokým napětím.

EN 388 Rukavice zabezpečující ochranu před mechanickými riziky.

Tato norma se vztahuje na všechny druhy ochranných rukavic vůči fyzikálním a mechanickým hrozbám způsobeným oděrem, proříznutím čepelí, protržením a propíchnutím. Ochrana před mechanickými riziky je vyjádřena piktogramem se čtyřmi číslicemi (úrovněmi výkonu), každá představuje výkon ve vztahu ke specifickým rizikům. Úroveň výkonu je od 1 do 5, kde 4 nebo 5 je nejlepší výsledek.

 • A. Rezistence vůči oděru (abrazi): Je založena na počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice.
 • B. Rezistence vůči proříznutí čepelí: Je založena na počtu cyklu potřebných k proříznutí vzorku při konstantní rychlosti.
 • C. Rezistence vůči roztržení: Je založena na množství síly potřebné k roztržení vzorku.
 • D. Rezistence vůči propíchnutí: Je založena na množství síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti.

EN 511 Rukavice s ochranou před zimou

Tato norma se vztahuje na rukavice, které chrání ruce před proudícím a kontaktním chladem až na do -50 °C. Ochrana před zimou je vyjádřena piktogramem se třemi výkonnostními úrovněmi, které se vztahují k specifickým vlastnostem ochrany.

 • a. Rezistence vůči proudícímu chladu: Výkonnostní úroveň 0–4. Založena na tepelně- izolačních vlastnostech rukavic, která se získává měřením transferu chladu prouděním.
 • b. Rezistence vůči kontaktnímu chladu: Výkonnostní úroveň 0–4. Založena na tepelné rezistenci materiálu rukavic při kontaktu s chladným předmětem.
 • c. Propustnost vody: 0 nebo 1. 0 – proniknutí vody po 30 minutách ; 1 – bez proniknutí vody
 • X= výkonnostní úroveň nebyla testována

ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv

Bezpečnostní obuv je vybavena tužinkami na ochranu prstů, konstruovanými k ochraně proti nárazu energií nejméně 200 J a proti stlačení tlakem nejméně 15 kN.
Bezpečnostní obuv nesmí nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo hygienu uživatele. Bezpečností obuv musí být vyrobena z materiálů jako je textilie, useň, pryže nebo plasty, které byly shledány vhodné po chemické stránce. Materiály nesmí za předvídatelných podmínek při běžném používání nebo při degradaci uvolňovat látky, o nichž je obecně známo, že jsou toxické, karcinogenní, mutagenní, vyvolávající alergie, negativně ovlivňující reprodukční cyklus nebo jinak škodlivé. Informace, která prohlašuje, že výrobek je neškodný, musí být ověřena.
Na každém půlpáru bezpečnostní obuvi musí být zřetelně a trvale označeny například vytlačením nebo vyražením následující údaje:

 • Velikost
 • Identifikační označení výrobce
 • Výrobcem označený typ
 • Rok a alespoň čtvrtletí výroby
 • Odkaz na tuto mezinárodní normu, tj. ISO 20345:2011
 • Symbol (symboly) pro příslušnou ochrannou funkci a/nebo, pokud je vhodné, příslušná kategorie S1, S2 atd.